• Cooper Junior High Theatre Arts 

   Classroom Schedule: 

   
  1st Period: Conference Period 8:15 am - 8:59 am 
   2nd Period: Advanced Theatre 9:03 am - 9:51 am
  Patriot Plus: 9:55 am -10:30 am 
  3rd Period: Theatre I 10:34 am - 11:21 am 
  4th Period:  Theatre I 11:25 am - 12:12 pm 
  5th Period: Lunch/Duty 12:16 pm - 1:03 pm 
  6th Period: Theatre II 1:07 pm - 1:54 pm 
  7th Period: Theatre I 1:58 pm - 2:42 pm 
  8th Period: Theatre I 2:46 pm - 3:30 pm